เคล็ดลับเพื่อสุขภาพดีกับหุ่นสวย

เคล็ดลับเพื่อสุขภาพดีกับหุ่นสวย

เคล็ดลับเพื่อสุขภาพดีกับหุ่นสวย

สุขภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลและเอาใจใส่ในสุขภาพของตัวเอง การรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากทานอะไรไปแล้วผลที่ได้รับก็จะส่งผลให้เห็นกับสิ่งที่เราทานลงไป ดังนั้นเราควรที่จะมีการหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลด ละ เลิก ของมึนเมา สิ่งที่ทำร้ายสุขภาพ เช่น เหล้า หรือเลิกบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา

1. การลดน้ำหนัก

เป็นสิ่งที่หลายๆ คนนั้นอยากจะมีหุ่นที่สวย สามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม มีหุ่นเหมือนกับดารานางแบบ จึงมีการลดน้ำหนักกัน  จึงได้มีการกำหนดการออกกำลังกายให้กับตัวเอง ควรที่จะมีการกำหนดตารางการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของให้เวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็ยังดี

2. มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการจะทำ

ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จและมีความภาคภูมิใจอย่างมาก เมื่อเราคิดจะทำอะไรลงไปแล้วก็ควรที่จะลงมือทำให้สำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ ไม่ควรที่จะไปคิดอิจฉาคนอื่นไม่ควรไปทำตามคำบอกกล่าวของคนอื่น ควรที่จะมีความมั่นใจในตัวเอง ลองผิดลองถูกจะดีกว่า

3. เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน

อดีตเคยกินแบบไม่หยุด ไม่มีการควบคุมก็เปลี่ยนความคิดในด้านการกินเสียใหม่ ควรที่จะมีวินัยในการกินให้กับตัวเองมากกว่าเดิม ควรที่จะลดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ออกไป หรืออาจจะทานน้อยลงในปริมาณที่น้อยกว่าเดิม ไม่ควรที่จะหยุดหรืออดอาหารโดยที่ไม่กิน ควรที่จะลดปริมาณลงไปเรื่อยๆ จะดีกว่า

4. ลดปริมาณอาหารลง

การควบคุมอาหารในแต่ละมื้อจากเมื่อก่อน 2 จาน ก็ลดลงเหลือ 1 จานเพื่อให้ร่างกายนั้นปรับให้ทันเพื่อที่จะไม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น  ควรเลือกทานอาหารที่ไม่มีไขมันมากจนเกินไป หันมารับประทานพวกพืชผักให้มากกว่าเนื้อสัตว์ ทานผลไม้ให้เยอะ น้ำหนักในร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆ

5. กินน้ำอย่างน้อย 1 ลิตรต่อวัน 

น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อร่างกายดังนั้นควรที่จะทานน้ำในปริมาณที่พอดี ไม่น้อยกว่า 1 ลิตรใน 1 วัน ไม่ควรที่จะขี้เกียจทานน้ำ ควรที่จะจิบบ่อยๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของผิวที่ต้องการน้ำอีกด้วย ควรที่จะทานให้พอเหมาะในแต่ละวันเพื่อผิวที่สวยและนำไปล่อเลี้ยงยังส่วนต่างๆ ของร่างกายอีกด้วย

 

บทความจาก   :::   zomzaa.com

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off

สุขภาพดีด้วยการตรวจสุขภาพ

สุขภาพดีด้วยการตรวจสุขภาพ

สุขภาพดีด้วยการตรวจสุขภาพ

 

สุขภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพที่ดี เพราะถ้าเราดูแลตัวเองก็จะมีสุขภาพที่ดีอวัยวะภายในร่างกายของเราก็จะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย เราจึงจะต้องมีการตรวจสุขภาพตัวเองเป็นประจำหากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกายเพื่อที่จะได้รักษาอาการได้ถูก การตรวจสุขภาพเป็นประจำก็เพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดี

การตรวจสุขภาพอาจจะมีการตรวจเบื้องต้นตามที่แพทย์สั่ง อาจจะเป็นการตรวจความดัน ตรวจเลือด ตรวจระบบภายในต่างๆ เบื้องต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าร่างกายของเราไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย  สุขภาพที่ดีเริ่มจากการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน เรื่องของการออกกำลังกาย ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบโดยร่วมที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีที่จะทำให้เรามีอายุที่ยืนและไม่ป่วยเป็นไข้หรือเป็นโรคร้ายต่างๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา ถ้าหากเรามีการดูแลสุขภาพของเราก็จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยเป็นโรคร้ายอีกด้วย  ดังนั้นควรที่จะหมั่นไปตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆ  3 เดือน  6 เดือน หรือปีละครั้งเพื่อที่จะได้รักษาสุขภาพร่างกายให้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ เราทุกคนควรที่จะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี

 

บทความจาก  :::  นามปากกา “ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

สุขภาพดีด้วยการกินอย่างถูกหลักอนามัย

สุขภาพดีด้วยการกินอย่างถูกหลักอนามัย

สุขภาพดีด้วยการกินอย่างถูกหลักอนามัย

 

อาหารทั้ง 5 หมู่ที่จะต้องทานให้ครบในแต่ละมื้อมีความสำคัญสำหรับร่างกายของมนุษย์ราอย่างมาก รวมไปถึงน้ำเปล่าสะอาดที่จะต้องดื่มอย่างเพียงพอในแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าอาหารนั้นมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกทานกัน แต่ละเมนูนั้นก็จะมีความอร่อยของอาหารที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย ดังนั้นเราจะต้องมีการเลือกอาหารให้เหมาะกับร่างกายของตัวเอง ไม่ควรที่จะทานทุกอย่างที่ขวางหน้า เพราะอาหารบางประเภทไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและยังเป็นผลเสียต่อร่างกายอีกด้วย

หลักการกินอย่างถูกหลักอนามัยนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี เพราะว่าถ้าหากเราไม่มีอนามัยในการกินก็จะทำให้ส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเราอีกด้วย การกินถูกหลักก็คือ  อาหารในแต่ละมื้อจะต้องมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย   อาหารที่รับประทานจะต้องร้อนไม่มีแมลงวันตอม เป็นอาหารที่สุกไม่ดิบ  อาหารไม่มีรสจัดจนเกินไป เพราะว่าอาหารรสจัดจะส่งผลให้ร่างกายนั้นป่วยเป็นโรคร้ายได้เช่นกัน หรือเกิดภาวะข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย การทานอาหารจะต้องมีการล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ภาชนะที่ใส่อาหารจะต้องมีความสะอาด วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหารในทุกมื้อจะต้องมีความสดใหม่  ไม่ค้างคืนหรือเน่าเสีย อาหารที่ทำเสร็จแล้วถ้าหากรับประทานไม่หมดก็ไม่ควรจะเก็บไว้ ควรที่จะทำลายเศษอาหารให้ดีเพื่อไม่ให้แมลงวันตอมที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาอีกด้วย เมื่อทานอาหารเสร็จควรที่จะล้างจานชามให้สะอาดไม่ควรปล่อยทิ้งไว้

 

 

บทความจาก   ::: นามปากกา  ”ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

อันตรายที่เกิดจากบุหรี่

อันตรายที่เกิดจากบุหรี่

อันตรายที่เกิดจากบุหรี่

 

บุหรี่เป็นสารเสพติดที่จะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากสูบจนกลายเป็นสารเสพติดที่เด็กที่อายุยังน้อยมีความอยากทดลองสูบ เพราะมีความคิดที่ผิดที่คิดว่าเท่ห์ เมื่อเพื่อนชวนให้ลองก็ลองเพราะอยากจะรู้ว่าถ้าหากสูบแล้วจะมีความรู้สึกแบบไหน จนกลายเป็นความเคยชินที่จะต้องมีการสูบทุกวัน  บุหรี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่างมาก เพราะควันบุหรี่นั้นทำให้เกิดภาวะอากาศเป็นพิษ เมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้ปอดนั้นเป็นโรคร้ายได้ ระบบทางเดินหายใจก็จะผิดปกติ คนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้ แต่สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่โดยตรงจะได้รับผลโดยตรงที่เป็นอันตรายมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ เพราะว่าได้มีการสูดเอาควันเอาภายในอย่างเต็มที่ สารที่อยู่ในบุหรี่ทำให้อวัยวะภายในร่างกายนั้นได้รับผลเสีย อาจจะเป็นโรคร้าย เช่น วัณโรค โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดลม ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุหรี่มีอันตรายอย่างมาก ยิ่งมีการสูบในปริมาณที่มากและเป็นเวลาที่ยาวนาน เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่เกิดจากบุหรี่บางคนนั้นได้รับผลก็คือ จะต้องเจาะคอ พูดไม่มีเสียง มีริมฝีปาก เหงือกสีดำ ปากมีกลิ่นปากที่เหม็น ร่างกายทรุดโทรม ผิวหน้า ผิวหนังเหี่ยว เพราะสารเหล่านี้ได้ทำลายทั้งสุขภาพภายในร่างกายและผิวพรรณให้เป็นคนที่มีผิวแห้งหยาบกร้าน ผู้ชายที่มีอายุมากจะป่วยเป็นโรคที่เกิดจากบุหรี่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

 

บทความจาก  ::: นามปากกา “ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

สุขภาพดีในขณะที่ตั้งครรภ์

สุขภาพดีในขณะที่ตั้งครรภ์

สุขภาพดีในขณะที่ตั้งครรภ์

 

ภรรยาที่ตั้งครรภ์หลังจากที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพราะสภาวะการตั้งครรภ์เป็นภาวะของการเจริญเติบโตของลูกน้อยที่แม่จะต้องมีการดูแลลูกน้อยในครรภ์นั้นเป็นอย่างดี เพราะเสี่ยงต่อการที่จะแท้งบุตรหรือลูกไม่เจริญเติบโตที่สมบูรณ์ จะเห็นได้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้ว แม่จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกาย อาหารการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ ซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลมากๆ เพราะจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อย เป็นอาหารที่มีสารอาหารที่ครบถ้วน อาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของตัวเอง อาหารเสริมสำหรับลูกน้อยในครรภ์เพื่อให้ครรภ์ลูกน้อยสมบูรณ์ แข็งแรง มีการเจริญเติบโตที่เป็นพัฒนาการที่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กที่จะเกิดมาบนโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์  การมีสุขภาพดีจะต้องขึ้นอยู่กับการดูแลของแม่ที่จะส่งผลต่อลูกน้อย เรื่องของอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบถึงลูกน้อยเช่นกัน การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่แม่ที่ตั้งครรภ์ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพักผ่อนอย่างเต็มที่ การตั้งครรภ์ในช่วง 9 เดือนก่อนคลอด ทุกวันทุกเวลาเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด แม่ทุกคนจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตัวเองในทุกเรื่องทั้งการเลี้ยงลูก การดูแลลูกหลังการคลอด ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่แม่จะต้องให้ความสำคัญในขณะที่ตั้งครรภ์ลูกน้อย ไม่เช่นนั้นลูกออกมาจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรืออาจจะทำให้เป็นเด็กที่มีปัญหาหลังจากเกิดมาก็เป็นได้

 

 

บทความจาก   ::: นามปากกา “ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

สุขภาพดีด้วยการงดเหล้า

สุขภาพดีด้วยการงดเหล้า

สุขภาพดีด้วยการงดเหล้า

 

เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อดื่มเข้าไปทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพไม่ดี ทำให้ป่วยเป็นโรคร้ายตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่ทานเหล้าเป็นผู้ชาย ซึ่งอายุน้อยที่สุดก็จะเห็นเป็นเด็ก ม.ต้น ที่อยากจะลองทานเหล้าเมื่อทานในปริมาณเป็นเวลาที่มานานก็จะกลายเป็นคนติดเหล้า จะเห็นได้ว่าการทานเหล้าในระยะเวลาที่ยาวนานจะทำให้ร่างกายนั้นถูกทำลายลงไปทุกวัน จากที่มีร่างกายแข็งแรงก็จะมีร่างกายที่อ่อนเพลีย ป่วยบ่อย ภูมิต้านทานในร่างกายก็ไม่ค่อยมี การเลิกเหล้าสำหรับผู้ที่ติดเหล้าหรือทานให้น้อยลง จะช่วยส่งผลให้เรื่องของสุขภาพร่างกายที่จะกลับมามีสุขภาพที่ดีได้เหมือนเดิม อวัยวะในร่างกายก็จะถูกทำลายน้อยลง หลังจากที่เลิกเหล้าหรืองดเหล้าได้นั้น ร่างกายของเราจะต้องสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายทุกวันหรืออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพื่อให้ร่างกายมีการปรับความสมดุลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับการดื่มสุราแล้วละก็ควรที่จะมีการไปตรวจสุขภาพร่างกายของตัวเองเพื่อร่างกายมีความแข็งแรงไม่ป่วยเหมือนเดิม สุขภาพของเราถ้าหากมีการดูแลที่ก็จะปราศจากโรคร้ายที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรา ดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา หันมาออกกำลังกายแทนการดื่มเหล้าจะดีกว่า หาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเช่น น้ำผลไม้ หรืออาหารเสริมเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแทนการดื่มสุราเพื่อร่างกายที่มีสุขภาพที่แข็งแรง

 

บทความจาก   ::: นามปากกา “ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

สุขภาพดีด้วยการลดน้ำหนัก

สุขภาพดีด้วยการลดน้ำหนัก

สุขภาพดีด้วยการลดน้ำหนัก

 

การลดน้ำหนักเป็นวิธีเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายของผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักในร่างกายที่มากจนเกินไป จะเห็นได้ว่าโรคอ้วนนั้นเป็นโรคที่เห็นได้จากจำนวนประชากรที่มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน คนไทยเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานกันเยอะเนื่องจากการรับประทานอาหารแบบผิดๆ ทานอาหารตามใจปากมากจนเกินไป ทานอาหารจานด่วน อาหารฟาสฟู๊ต อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ดังนั้นการลดน้ำหนักจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนอ้วนที่ไม่ชอบการออกกำลังกาย เพราะเหนื่อยง่ายและขี้เกียจออกกำลังกาย จึงทำให้กลายเป็นคนอ้วนไปเลย    การลดน้ำหนักถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีที่จะทุกคนจะต้องมีการดูแลตัวเองที่ดี  การลดน้ำหนักนอกจากผอม มีหุ่นที่สวย มีน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน ยังช่วยลดการเป็นโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย เพราะน้ำหนักเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคร้ายไม่ว่าจะเป็น ไขมันส่วนเกิด โรคเกี่ยวกับเส้นเลือด โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายในที่เป็นอันตรายอย่างมาก ดังนั้นเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพของตัวเองให้มีน้ำหนักที่ไม่มากเกินกว่ามาตรฐาน ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนจนเกินไป  เพราะถ้าหากอ้วนมากจะทำให้สุขภาพแย่และการเดินไปมาลำบาก ดังนั้นควรที่จะลดน้ำหนักให้มีความพอดีและหมั่นออกกำลังกายไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปืเพื่อเป็นการเช็คร่างกายของตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีที่จะได้ไม่เป็นโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

 

บทความจาก   ::: นามปากกา “ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

การดูแลสุขภาพระบบภายในร่างกาย

การดูแลสุขภาพระบบภายในร่างกาย

การดูแลสุขภาพระบบภายในร่างกาย

 

ร่างกายของเรามีส่วนประกอบที่เป็นอวัยวะภายในร่างกายที่หลากหลาย ซึ่งมนุษย์ที่เกิดมาจะต้องมีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งภายในร่างกายของเราก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะที่มีชื่อว่า  ตับ หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร  ฯลฯ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญเพราะถ้าหากไม่มีอันใดอันหนึ่งก็เท่ากับว่าเป็นคนที่พิการที่เกิดมามีอวัยวะที่ไม่ครบถ้วน นอกจากนั้นยังมีอวัยวะภายนอกที่เราสามารถมองเห็นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการผ่าตัดเข้าไปดูภายใน ระบบอวัยวะภายในเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลเป็นอย่างมาก การดูแลสุขภาพภายในร่างกายก็คือ ควรที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดโรคร้าย เช่น โรคมะเร็งต่างๆ  หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่  หมั่นไปตรวจสุขภาพภายในว่าระบบภายในร่างกายการทำงานของอวัยวะต่างๆ มีอาการผิดปกติหรือไม่เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้า ร่างกายของเราจะบ่งบอกแค่อาการป่วยเบื้องต้นที่เป็นการแล้วรักษาโดยการใช้ยา แต่ถ้าหากเป็นโรคที่ร้ายแรงจะมีความผิดปกติของร่างกายที่บ่งบอกได้ชัดเจน เช่น โรคมะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ ซึ่งอาการเหล่านี้จะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น การออกกำลังกายก็เป็นวิธีที่ทำให้ระบบอวัยวะภายในร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคร้ายได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นเราควรที่จะหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะให้ระบบอวัยวะเป็นปกติไม่รู้สึกเจ็บป่วยได้ง่าย สุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองที่ดีสุขภาพดีอายุก็ยืนอีกด้วย

 

บทความจาก   :::: นามปากกา ”ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

อันตรายของสุขภาพจากการลดน้ำหนักไม่ถูกวิธี

อันตรายของสุขภาพจากการลดน้ำหนักไม่ถูกวิธี

อันตรายของสุขภาพจากการลดน้ำหนักไม่ถูกวิธี

 

การลดน้ำหนักเป็นวิธีการลดความอ้วนของคนที่มีน้ำหนักในปริมาณที่มากเกินไป อยากที่จะลดน้ำหนักเพื่อกลับมามีหุ่นที่สวย เพราะน้ำหนักที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดอันตรายที่อาจจะเป็นโรคร้าย ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวานได้ เพราะคนอ้วนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นโรคได้ง่ายเพราะร่างกายที่อ้วนจนเกินไปทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย การลดน้ำหนักมีหลากหลายวิธีที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย การเล่นฟิตเนส การวิ่ง การลดอาหารที่ทำให้อ้วน เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม อาหารจำพวกแป้ง ไขมัน สิ่งเหล่านี้เราสามารถเป็นผู้กำหนดให้กับตัวเราเองได้

อันตรายจากการลดน้ำหนักที่ใช้วิธีไม่ถูกต้อง มีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น

การอดอาหาร ไม่ยอมรับประทานอาหารในมื้อที่มีความสำคัญเช่น อาหารมื้อเช้า หรืออาหารมื้อเย็น อาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญของสมอง ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะอดอาหารเพื่อต้องการลดน้ำหนัก แต่ควรที่จะทานในปริมาณที่น้อยลง ไม่ควรอดอาหารเพราะร่างกายจะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยิ่งเป็นส่วนสำคัญก็คือ สมอง

ไม่ควรใช้ยาลดน้ำหนักที่มีขายตามโฆษณาทั่วไปที่มีการแอบอ้างว่าเห็นผลภายใน 7 วัน เพราะเป็นยาที่มีสารกระตุ้นทำให้ไม่อยากอาหาร สารบางชนิดเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกาย บางคนอาจจะมีการนำยามาใช้แล้วเกิดอาการแพ้ถึงกับขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน  บาทางคนทานแล้วได้ผลจริงแต่ถ้าหากมีการหยุดการใช้ยาก็จะทำให้กลับมาอ้วนได้อีกครั้ง  ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายที่อาจจะมีผลต่อระบบทำงานของหัวใจอีกด้วย

 

บทความจาก   ::: นามปากกา  ”ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off

อันตรายของสุขภาพจากการดื่มสุรา

อันตรายของสุขภาพจากการดื่มสุรา

อันตรายของสุขภาพจากการดื่มสุรา

สุขภาพของเรานั้นเมื่อเติบโตมาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สุขภาพจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองตั้งแต่การรับประทานอาหาร  การออกกำลังกาย  การดูแลตัวเองเพื่อให้ปราศจากโรคร้าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะร่างกายอาจจะเกิดอันตรายได้เช่นกัน สุขภาพของเราจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานของที่ดีหรือไม่ดีให้กับร่างกาย  การดื่มสุราก็เช่นเดียวกันก็ทำให้ร่างกายนั้นได้รับอันตรายได้

อันตรายที่ร่างกายจะได้รับหลังจากการดื่มสุราก็คือ

อาจจะเป็นโรคร้ายที่เรียกว่า มะเร็งก็เป็นได้ อาจจะเป็นมะเร็งตับ ที่เมื่อทานสุราเข้าไปในปริมาณที่มากหรือสะสมมาเป็นเวลาที่นานก็จะทำให้ตับในร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับก็ได้

การดื่มสุราทำให้การควบคุมสติในขณะที่ดื่มสุราลดลง อาจจะมีการไปทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงกับคนที่ดื่มสุราด้วยกันก็ได้ อาจจะนำมาซึ่งความหายนะหรือเกิดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดก็ได้

การดื่มสุราในปริมาณที่มากและเป็นเวลาที่นานจะทำให้ร่างกายมีอาการที่โทรม ผิวพรรณเหี่ยวเฉา ใบหน้าที่แก่กว่าวัย บางคนถึงขั้นติดเหล้าจนต้องมีการดื่มทุกวัน  สุขภาพร่างกายเจ็บป่วยได้บ่อยและเป็นบ่อเกิดการเป็นโรคอื่นๆ ที่อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาก็ได้ ดังนั้นควรที่จะมีการลด ละ เลิกสุรา เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เราควรที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความสุข

 

บทความจาก   ::: นามปากกา “ยิ้มหวาน”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off